Regulamin i polityka prywatności

§1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego UZEN urbanzen.pl
jest firma „URBAN ZEN Dominika Szczechowicz”,
NIP: 524-121-53-19, Regon: 142108084
Rachunek sklepu: URBAN ZEN 31 1140 2017 0000 4002 1075 3319
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu  UZEN urbanzen.pl , w szczególności warunki składania Zamówienia, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy.
3. Użytkownik akceptuje Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. W razie braku jego akceptacji Użytkownik nie może korzystać ze Sklepu.
4. Informacje zawarte na stronie Sklepu nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
5. Sklep internetowy URBANZEN.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

§2. Zamówienia

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez Sklep Sprzedawcy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, iż ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.
2. Kupujący sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka, Towary znajdują się na liście Zamówienia. Przy każdym Towarze wskazana jest ilość sztuk zamówionych produktów, którą można dowolnie modyfikować.
3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja/Logowanie.
4. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez dokończenie procedury zakupu, co traktowane jest jako „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji sklep rozpoczyna w chwili otrzymania informacji z systemu sklepu i wysłaniu potwierdzenia Klientowi drogą e-mail.
6. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Kupujący poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli kontakt z winy Kupującego nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.
7.Jeżeli w terminie 7 (siedem) Dni Roboczych od daty przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, Użytkownik nie dokona zapłaty, Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od Umowy.
8. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji przedmiotów nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

§3. Płatność, paragony i faktury

1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.
2. Kupujący może opłacić zamówienie w następujący sposób:
-płatność przelewem tradycyjnym
-płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności PayU.pl, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
3. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
4. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
5.Ceny podane w Serwisie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towaru).
Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupującego, który złożył już ofertę zakupu.

§4. Wysyłka

1. Towary zamówione w sklepie URBANZEN.pl wysyłane są pod dowolnie wskazane adresy na terenie Polski.
W przypadku zamówień wysyłanych poza granicę RP prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o kosztach wysyłki.
2. Towary zamówione i opłacone wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych
( z wyjątkiem zamówień modyfikowanych i spersonalizowanych, gdzie czas wykonania i wysylki jest każdorazowo ustalany indywidualnie)
3. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
Cena przesyłki kurierskiej doliczana jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
4. Dostawę zleca Usługodawca.
5. Zamówione produkty wysyłane są do Klienta tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
6. Od momentu przekazania towarów do transportu, za przesyłkę ponosi odpowiedzialność firma kurierska.
7. Podczas odbioru przesyłki Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan techniczny przesyłki w obecności pracownika DPD. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest spisać protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i podpisany przez niego.
8. Nie wysyłamy przedmiotów za pobraniem.

§5. Reklamacje i zwroty

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie. (data potwierdzenia odbioru)
2. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
3. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
4. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku odesłania KURIEREM  nieużywanego towaru w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu wraz z wszelkiego rodzaju dodatkami, jakie zawierało oraz z stosownym oświadczeniem i dowodem zakupu (paragon lub faktura).
W przypadku chęci odstąpienia od umowy, prosimy o kontakt (sklep@uzen.pl)
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.
6. Wszystkie przesyłki odsyłane na koszt U-ZEN bez wcześniejszego uzgodnienia nie będą przyjmowane.
7 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki , powstałe podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika  firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem protokołu reklamacyjnego.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, nie będą rozpatrywane.
10. Nie będą również rozpatrywane reklamacje wynikające z nieznajomości właściwości i nieprzestrzegania sposobów konserwacji przedmiotów opisanych w linku JAK DBAĆ O MALE i BIŻUTERIĘ
11. Reklamacje nie obejmują zerwania łańcuszków, sznurków  lub gumek bransoletek.
12. Reklamacje nie obejmują stłuczenia kryształków ani minerałów.
13. Zwrotowi nie podlegają przedmioty, które zostały wykonane na indywidualne zamówienie.
14. Zwrotowi nie podlegają talizmany i amulety.

§6. Bezpieczeństwo

1. Zgodnie z Ustawą „o ochronie danych osobowych ” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997r. z późn. zm.) wszystkie dane Klientów podawane podczas rejestracji będą chronione i pod żadnym pozorem nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych (mowa o nich w Dz.U.97.133.883.)
2. Podczas dokonywania płatności należy korzystać z zalecanej przez bank przeglądarki internetowej z włączonym aktywnym szyfrowaniem danych.
3. Zgodnie z art. 24 Ustawy „o ochronie danych osobowych” Klient ma prawo wglądu oraz poprawienia swoich danych osobowych.

§7. Polityka Prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest URBAN ZEN.
2. Celem Polityki  URBAN ZEN jest umożliwienie zrobienia zakupów i dostarczenie ich pod wskazany adres.
3. Dane Osobowe dotyczące Twoich przesyłek przekazujemy jedynie  firmie transportowej DPD.
4. Wszelkie działania URBAN ZEN podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przepisom RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. 
5. Dane, z których korzystamy: adres, adres  email i numer telefonu.
6. Bez tych Danych Osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, kupna-sprzedaży i dostarczyć przesyłki

§8. Postanowienia Końcowe

1. Korzystanie ze Sklepu UZEN URBANZEN.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe, nie dłuższe jednak niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny, ograniczenie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Serwisu. W tym celu nie jest konieczna zgoda Użytkowników.
4. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy na adres: sklep@urbanzen.pl