DARUMA

Daruma to jeden z najpopularniejszych japońskich prezentów.
Figurka przedstawia postać Darumy (Bodhidharmy), pierwszego patriarchy zen.
Jest cięższa u podstawy, dzięki czemu działa jak klasyczna „wańka-wstańka”.
Symbolizuje to przezwyciężanie życiowych niepowodzeń:
„Choćbyś siedem razy upadał, podnieś się po raz ósmy”.
(Nanakorobi-yaoki, 七転び八起き)

Zawzięty wyraz twarzy lalki wyraża wolę pokonywania trudności. 
Postać Darumy (Bodhidharmy) uosabia bowiem determinację,
ale również poświęcenie, dyscyplinę i cierpliwość,
oraz  długie życie, zdrowie i dobrą passe.

Ogromnie popularne są lalki daruma z oczami bez namalowanych źrenic
– uważa się, że takie właśnie lalki, jeśli odpowiednio zostaną potraktowane, przynoszą szczęście.
Z nadejściem Nowego Roku wiele osób w Japonii kupuje „ślepą” lalkę daruma.
Robią to nie tylko zwykli ludzie, ale także wiele firm.

Jeśli chcemy, aby spełnił się jakiś nasz cel, nasze jawne czy skryte marzenie,
wyznaczamy sobie na najbliższy rok zadanie.
Myśląc o nim malujemy lalce jedno oko (lewe).
Namalowane oko lalki pozostaje zawsze otwarte i skupione na wyznaczonym celu i – dopiero gdy cel zostanie osiągnięty,lub marzenie się spełni, domalowujemy lalce drugie oko. W ten sposób daruma uzyskuje wzrok.
Po wypełnieniu misji przez darumę lub najdalej po roku, stare lalki należy spalić, aby nie przyniosły niepowodzeń.
Osamotniony właściciel kupuje natomiast inną, zazwyczaj większą darumę, aby dalej przynosiła mu szczęście.

Najlepszymi dniami dla wyrażania życzeń, wyznaczania sobie ważnych zadań,
a także dla kupowania nowych lalek daruma, jest Nowy Rok lub dzień urodzin;
może to jednak być każdy inny dzień, w którym podejmujemy jakieś wielkie życiowe wyzwanie.