MERKURY

Merkury to  najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta Układu Słonecznego. 
Mimo to należy do planet widocznych gołym okiem i był znany już w starożytności. 
Merkurego dojrzeć można jedynie tuż przed wschodem, lub tuż po zachodzie Słońca.
Rzymianie nadali planecie nazwę na cześć posłańca bogów 
i patrona handlarzy – Merkurego. 

Jaka jest jego moc?
Merkury  to zdolność pobierania, przetwarzania i przekazywania informacji.
To także zdolność komunikowania się z innymi ludźmi, zarówno w mowie jak i w piśmie.
To umiejętność uczenia się. 
To zdolność logicznego, racjonalnego myślenia. 

SYMBOLIKA: 
Do symbolu okręgu i półokręgu dochodzi tu krzyż symbolizujący Ziemię (materię). 
Linia pionowa krzyża symbolizuje zejście ducha w świat materii (jak promień słońca) 
linia pozioma: więź między dwoma różnymi elementami na planie materialnym.
Znaczenie wskazuje na funkcje umysłu  – godzenia na planie materialnym tego co pochodzi z duszy i z ducha.

W starożytnych Chinach Merkury znany był jako Chen Xing, „Gwiazda Godzinna”. 
Utożsamiany był z kierunkiem północnym i żywiołem Wody w filozofii wu xing.
Mitologia hinduistyczna używa imienia Budha dla Merkurego 
– na cześć boga handlarzy i opiekuna środy.
Bóg Odyn (lub Woden) z mitologii germańskiej, 
od którego wywodzi się angielska nazwa środy (Wednesday, od Woden’s day), 
również utożsamiany był z Merkurym. 
Majowie wyobrażali sobie Merkurego jako sowę lub cztery sowy 
(dwie o poranku i dwie wieczorem), będące posłańcami zaświatów.