PIRYT

Piryt. Nadsiarczek żelaza
Nazwa pochodzi od gr. pyr = ogień oraz pyrites = iskrzący, 
gdyż minerał ten iskrzy się pod wpływem uderzeń krzesiwa 
(krzemienia, twardego metalu).
Twardość (w skali Mohsa): 6,5 
Występowanie: Hiszpania, Japonia, Serbia, Usa

Kamień ten wspomaga energię, która pozwala „brać sprawy w swoje ręce”.
Sprzyja równowadze między pierwiastkami męskimi i żeńskimi 
(zwłaszcza w połaczeniu z hematytem 
jako „zespół srebrzystych minerałów”), 
wzmacnia siły witalne, niweluje poczucie niskiej wartości 
i niemożności osiągania celów.
Pomaga rozbudzić idee 
i przepełnia mocą potrzebną do ich realizacji.

Umożliwia rozpoznawanie problemów.
Ułatwia podejmowanie decyzji.

Piryt powinien byc przechowywany w suchych miescach, 
pod wpływem wilgoci zachodzi brzydkie zjawisko „kwitnienia”.

Piryt znany był od najdawniejszych czasów. Człowiek pierwotny używał go do krzesania ognia. 
Grecy nosili go w postaci amuletu, ponieważ uważali go za lekarstwo zapobiegające „psuciu się krwi”. 
Wypolerowane powierzchnie kryształów pirytu, nazywanego „kamieniem inkaskim”, 
służyły Inkom jako zwierciadła, stosowane też do sygnalizacji świetlnej.