DHARMA CZAKRA

DHARMA CZAKRA (in. Koło Dharmy) to starożytny symbol buddyjski.
Przedstawia koło dharmy, czyli nauki i prawa Buddy.
Tarcza (czakra) jest naturalnym symbolem słońca,
który świeci nad całym światem i wszędzie rozsiewa swój blask.
Symbolizuje zdobywanie świata poprzez naukę Buddy,
która rozprzestrzenia się w ten sam sposob, jak promienie słońca.

Osiem szprych koła oznacza szlachetną ośmioraką ścieżkę
– jeden z podstawowych elementów nauki Buddy:
1) właściwe spojrzenie,
2) właściwe zrozumienie,
3) właściwą mowę,
4) właściwe działanie,
5) właściwe życie,
6) właściwy wysiłek,
7) właściwą myśl,
8) właściwe skupienie.

Talizman dharma-czakra może służyć wszystkim (nie tylko buddystom),
którzy chcą doświadczyć prawdziwego szczęścia.