HAMSA

HAMSA to potęga ochrony. Podniesiona ręka powstrzymuje zło.
Otwarta dłoń uosabia szczerość i błogosławieństwo,
a oko jest jednym z najmocniejszych „strzegących” symboli.
Chroni od złych i natarczywych ludzi ( a przyciąga dobrych),
oddala nieszczęście, pech, strach i przygnębienie.
Wzmacnia wiarę, pomaga osiągnąć siłę i moc,
a także szczęście – dzięki łasce niebios. 

Dłoń umieszczona w domu na widocznym miejscu chroni domowników.
Znak ten pojawia sie w wielu kulturach:
u wyznawców buddyzmu i hinduizmu,
wśród rdzennych ludów obu Ameryk.

Inne nazwy: HAMSA / KHAMSA / HAMESZ/ HAMES/ OKO NA DŁONI