MARMUR

Skała metamorficzna powstała z przeobrażenia wapieni, rzadziej dolomitów. 
Składa się głównie z krystalicznego kalcytu lub dolomitu (marmur dolomitowy).

Kalcyt:
Twardość w skali Mohsa: 3,0
Miejsca występowania to głównie: 
Wielka Brytania – Cumbria, Kornwalia, Islandia, Niemcy, USA, Czechy.
W Polsce – występuje na Wyżynie Śląskiej i Krakowsko – Wieluńskiej, 
w Pieninach, Tatrach, na Górnym i Dolnym Śląsku.

Kalcyty uważane są za substancje przetwarzające energie, 
usuwające starą, aby stworzyć miejsce na nową. 
Działają łagodząco i równoważąco, łagodzą napięcia.

Oddziałują pozytywnie na układ trawienny, nerwowy i nerki.