chakra_uzen

CZAKRY

Czakry to główne centra energetyczne w organizmie człowieka.